โครงการในพระราชดำริฯ

โครงการในพระราชดำริฯ

วีดีทัศน์

สารจากนายก


ข่าวประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ตารางแสดงวงเงินฯ แบบ บก.01 โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย อย. 3006 ถึงสาย ถนน ตำบลคู้สลอด บ้านสี่แยก หมู่ที่ 5 ตำบลพระยาบันลือ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก
   ตารางแสดงวงเงินฯ แบบ บก.01 โครงการจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านลำกะลา - สี่แยก หมู่ที่ 4,5 ตำบลพระยาบันลือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย อย. 3006 ถึงสาย ถนน ตำบลคู้สลอด บ้านสี่แยก หมู่ที่ 5 ตำบลพระยาบันลือ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านลำกะลา - สี่แยก หมู่ที่ 4,5 ตำบลพระยาบันลือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดูทั้งหมด

ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ดูทั้งหมด


หนังสือราชการ

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ดูทั้งหมด

หนังสือราชการจากท้องถิ่นจังหวัด
ดูทั้งหมด