กิจกรรมทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพระยาบันลือ หมู่ 5
12 ก.ค. 2565 | 17:23:46 น.

    วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายพิษณุ เริงมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.พระยาบันลือ อสม. เจ้าหน้าที่อบต.พระยาบันลือและประชาชนตำบลพระยาบันลือ เข้าร่วมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพระยาบันลือ หมู่ 5