กิจกรรม/ผลงาน

โครงการพนักงานดีเด่น

    

24 ส.ค. 2563 | 17:26:00 น.

       โครงการพนักงานดีเด่น

24 ส.ค. 2563 | 17:26:00 น.

โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    

24 ส.ค. 2563 | 12:30:12 น.

       โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

24 ส.ค. 2563 | 12:30:12 น.

กิจกรรมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการหลัก บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    

19 ส.ค. 2563 | 15:52:41 น.

       กิจกรรมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการหลัก บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19 ส.ค. 2563 | 15:52:41 น.

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 3 มิถุนายน 2562

    

19 ส.ค. 2563 | 15:44:23 น.

       กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 3 มิถุนายน 2562

19 ส.ค. 2563 | 15:44:23 น.

กิจกรรม ปลูกต้นไม้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

    

19 ส.ค. 2563 | 15:39:03 น.

       กิจกรรม ปลูกต้นไม้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

19 ส.ค. 2563 | 15:39:03 น.

โครงการ พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)

    

14 ก.ค. 2563 | 10:29:18 น.

       โครงการ พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)

14 ก.ค. 2563 | 10:29:18 น.

test

    

13 ก.ค. 2563 | 08:08:56 น.

       test

13 ก.ค. 2563 | 08:08:56 น.

มาตราการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

    

5 พ.ย. 2563 | 13:00:22 น.

       มาตราการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

5 พ.ย. 2563 | 13:00:22 น.

โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    

5 พ.ย. 2563 | 11:29:58 น.

       โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5 พ.ย. 2563 | 11:29:58 น.