แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่