ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

                   ที่ตั้ง : 45 หมู่ที่ 1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง

                    จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

                    รหัสไปรษณีย์ : 13230

                    ประเทศ : ไทย

                    โทรศัพท์ : 035-200-655