Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดบ่อบาดาลบริเวณวัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 3-73 Written by Phayabunlue 18
ประกาศขุดบ่อบาดาลวัดโพธิ์850,000-72 Written by Phayabunlue 18
แบบแปลนขุดบ่อบาดาลฯวัดโพธิ์850,000-71 Written by Phayabunlue 15
ปร.5ขุดบ่อบาดาลฯวัดโพธิ์850,000-70 Written by Phayabunlue 13
ปร.4แผ่นที่4-6ขุดบ่อบาดาลฯวัดโพธิ์850,000-69 Written by Phayabunlue 14
ปร.4แผ่นที่1-3ขุดบ่อบาดาลฯวัดโพธิ์850,000-68 Written by Phayabunlue 14
ตารางแสดงวงเงินขุดบ่อบาดาลบริเวณวัดโพธิ์ฯ850,000-67 Written by Phayabunlue 17
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 Written by Phayabunlue 30
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 Written by Phayabunlue 19
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2560 Written by Phayabunlue 20