Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าวัดบันลือธรรม ม.1 - 1,099,000 Written by Phayabunlue 44
ตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอมปั๊มน้ำย่อย สปก.ซอยกลาง ม.3 เชื่อม ม.6-1,844,000 Written by Phayabunlue 48
แผนการจัดหารพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 Written by Phayabunlue 88
รายงานผลการตรวจสอบรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 Written by Phayabunlue 82
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน) Written by Phayabunlue 87
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปีงบประมาณ 2560 Written by Phayabunlue 81
ตารางแสดงวงเงิน,ปร.4,ปร.5 ขยายแนวเขตท่อประปาหมู่บ้านดอนตาช้าง ม.1 (496,000) Written by Phayabunlue 80
ตารางแสดงวงเงิน,ปร.4,ปร.5 ขยายเขตแนวท่อประปา ม.3,4 (494,000) Written by Phayabunlue 63
ตารางแสดงวงเงิน,ปร.4,ปร.5 จ้างรถแบ็คโฮกำจัดวัชพืช ม.1,2,3,7 (156,000) Written by Phayabunlue 79
ตารางแสดงวงเงินซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนน ม.4 - 5 (198,000) Written by Phayabunlue 83