ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพเพิ่มรายได้ตามหลักสูตรโรงเรียนเกษตร วิชา "การเพาะเห็ดนางฟ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพเพิ่มรายได้ตามหลักสูตรโรงเรียนเกษตร วิชา "การเพาะเห็ดนางฟ้า" cialispharmaciefr24.com ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

Read more ...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพเพิ่มรายได้ตามหลักสูตรโรงเรียนเกษตร วิชา "การเพาะเห็ดนางฟ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพเพิ่มรายได้ตามหลักสูตรโรงเรียนเกษตร วิชา "การเพาะเห็ดนางฟ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

Read more ...