ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "เทคนิคการประชุมสภาและการเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2560 " ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ