ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี acheter du cialis en ligne พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

acheter du cialis en ligne

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑