ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
จังหวัดกาฬสินธุ์      
  - ทต.กุงเก่า - ทต.กุดจิก - ทต.แซงบาดาล - ทต.ดงมูล
 - ทต.ท่าคันโท- ทต.นามน- ทต.โนนน้ำเกลี้ยง- ทต.บัวบาน
 - ทต.หนองหิน- ทต.หลุบ- ทต.ห้วยโพธิ์- ทต.เหนือ
 - ทต.เหล่าใหญ่- ทต.อิตื้อ- สถจ.กาฬสินธุ์- อบต.คำสร้างเที่ยง
 - อบต.โคกเครือ- อบต.เจ้าท่า- อบต.นาเชือก- อบต.นามน
 - อบต.พิมูล- อบต.สำราญ- อบต.หนองช้าง- อบต.หนองตอกแป้น
 - อบต.หนองบัว- อบต.หลักเหลี่ยม
 
จังหวัดขอนแก่น      
 - ทต. นาจาน- ทต.เขื่อนอุบลรัตน์- ทต.โคกงาม- ทต.โคกงาม
 - ทต.โคกสูง- ทต.ดอนโมง- ทต.โนนทอง- ทต.โนนท่อน
 - ทต.โนนศิลา- ทต.โนนสมบูรณ์- ทต.โนนสะอาด- ทต.บ้านค้อ
 - ทต.ป่ามะนาว- ทต.พระยืน- ทต.พระยืืน- ทต.มัญจาคีรี
 - ทต.ยางคํา- ทต.วังเพิ่ม- ทต.สระแก้ว- ทต.สาวะถี
 - ทต.สำราญ- ทต.สีชมพู- ทต.หนองตูม- ทต.หนองนาคำ
 - ทต.หนองไผ่- ทม.กระนวน- ทม.ชุมแพ- ทม.ชุมแพ
 - ร.ร.ตราชูพิทยาคม- อบต. นาหว้า- อบต.กุดขอนแก่น- อบต.ขัวเรียง
 - อบต.เขาน้อย- อบต.คึมชาด- อบต.คูคำ- อบต.ซำยาง
 - อบต.ดอนหัน- อบต.ท่าศาลา- อบต.นาหว้า- อบต.โนนแดง
 - อบต.โนนทอง- อบต.โนนสะอาด- อบต.โนนหัน- อบต.บ้านฝาง
 - อบต.บ้านเม็ง- อบต.บ้านเรือ- อบต.ภูผาม่าน- อบต.เมืองเก่าพัฒนา
 - อบต.ลอมคอม- อบต.วังชัย- อบต.วังสวาป- อบต.วังแสง
 - อบต.วังหิน- อบต.ศรีสุขสำราญ- อบต.สงเปือย- อบต.หนองกุงเซิน
 - อบต.หนองกุงธนสาร- อบต.หนองโก- อบต.หนองเขียด- อบต.หนองมะเขือ
 - อบต.หนองเม็ก- อบต.หนองเรือ- อบต.ห้วยแก- อบต.หัวนาคำ
 
จังหวัดชัยภูมิ      
 - ทต.เกษตรสมบูรณ์- ทต.หนองทุ่ม- ทต.หลวงศิริ- อบต.กุดเลาะ
 - อบต.โคกมั่งงอย- อบต.โนนทอง- อบต.บ้านชวน- อบต.บ้านดอน
 - อบต.บ้านเป้า- อบต.บ้านโสก- อบต.สระพัง- อบต.สามสวน
 - อบต.หนองข่า
 
จังหวัดนครพนม      
 - ทต.นาแก- อบต.กุรุคุ- อบต.ขามเฒ่า- อบต.คำพี้
 - อบต.ดอนนางหงส์- อบต.นางัว- อบต.ไผ่ล้อม- อบต.โพธิ์ตาก
 
จังหวัดนครราชสีมา      
 - ทต.ห้วยแถลง
 
จังหวัดบึงกาฬ      
 - กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ- อบต.ชัยพร- อบต.โนนสมบูรณ์- อบต.บัวตูม
 - อบต.บึงกาฬ- อบต.โป่งเปือย- อบต.หนองเดิ่น
 
จังหวัดบุรีรัมย์      
 - ทม.ชุมเห็ด- ทต.ทุ่งแสงทอง- ทต.นาโพธิ์- ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์
 - ทต.สตึก- ทม.ชุมเห็ด- ทม.นางรอง- สถจ.บุรีรัมย์
 - หนองคู- อบต.กระสัง- อบต.ทองหลาง- อบต.นางรอง
 - อบต.นางรอง- อบต.บ้านแพ- อบต.บ้านแวง- อบต.ประโคนชัย
 - อบต.ร่อนทอง
 
จังหวัดมหาสารคาม      
 - อบต.โนนภิบาล- ทต.มิตรภาพ- ทต.แวงน่าง- อบต.แก้งแก
 - อบต.โนนภิบาล- อบต.หนองกุง- อบต.หนองเม็ก- อบต.หนองแสน
 - อบต.หัวขวาง
 
จังหวัดมุกดาหาร      
 - ทต.คำชะอี- ทต.ชะโนด- สถจ.มุกดาหาร- อบต.บางทรายน้อย
 - อบต.ป่งขามดงหมู- อบต.ป่งขามหมู- อบต.พังแดง
 
จังหวัดยโสธร      
 - ทต.ค้อวัง- ทต.ดงแคนใหญ่- อบต.สงเปือย
 
จังหวัดร้อยเอ็ด      
 - ทต.หนองพอก- ทต.อุ่มเม้า- สถ.จ.ร้อยเอ็ด- อบต.ม่วงลาด
 
จังหวัดเลย      
 - ทต.เชียงคาน- ทต.ด่านซ้าย- ทต.นาพึง- ทต.นาแห้ว
 - ทต.นาอ้อ- ทต.ปากชม- ทต.ภูกระดึง- ทต.ภูเรือ
 - ทต.เอราวัณ- อบต. ผาน้อย- อบต. ผาสามยอด- อบต.โคกขมิ้น
 - อบต.ชัยพฤกษ์- อบต.ท่าลี่- อบต.ท่าศาลา- อบต.ท่าสวรรค์
 - อบต.นาซ่าว- อบต.นาดี- อบต.นาพึง- อบต.นาหอ
 - อบต.โนนป่าซาง- อบต.บ้านเพิ่ม- อบต.บุฮม- อบต.ปลาบ่า
 - อบต.ปวนพุ- อบต.ปากชม- อบต.ปากตม- อบต.ผาขาว
 - อบต.ผานกเค้า- อบต.ผาบิ้ง- อบต.ผาสามยอด- อบต.ภูกระดึง
 - อบต.ลาดค่าง- อบต.เลยวังไสย์- อบต.วังสะพุง- อบต.เสี้ยว
 - อบต.แสงภา- อบต.หนองผือ- อบต.หนองแวง- อบต.หนองหญ้าปล้อง
 - อบต.หนองหิน- อบต.ห้วยส้ม- อบต.ห้วยสีเสียด- อบต.หาดคัมภีร์
 - อบต.เหล่ากอหก- อบต.อาฮี
 
จังหวัดศรีสะเกษ      
 - อบต.เสาธงชัย- ทต.กระหวัน- ทต.ขุนหาญ- ทต.แต้
 - ทต.โพธิ์กระสังข์- ทต.ยางชุมน้อย- ทต.ส้มป่อย- ทต.สระกำแพงใหญ่
 - ทม.กันทรลักษ์- อบต.กระแชง- อบต.กล้วยกว้าง- อบต.กุดเสลา
 - อบต.ขนุน- อบต.ขุนหาญ- อบต.คอนกาม- อบต.ชำ
 - อบต.ตะดอบ- อบต.ตูม- อบต.ทุ่งไชย- อบต.ทุ่งสว่าง
 - อบต.ธาตุ- อบต.น้ำอ้อม- อบต.โนนสำราญ- อบต.บักดอง
 - อบต.พยุห์- อบต.พรหมสวัสดิ์- อบต.พราน- อบต.พิมายเหนือ
 - อบต.โพธิ์ชัย- อบต.โพธิ์วงศ์- อบต.โพนเขวา- อบต.ไพรพัฒนา
 - อบต.ภูเงิน- อบต.ภูฝ้าย- อบต.รังแร้ง- อบต.ละทาย
 - อบต.ละลม- อบต.ศรีสำราญ- อบต.สวาย- อบต.สังเม็ก
 - อบต.สำโรงตาเจ็น- อบต.เสาธงชัย- อบต.หนองเชียงทูน- อบต.หนองไผ่
 - อบต.หนองม้า- อบต.ห้วยจันทร์- อบต.ห้วยตามอญ- อบต.ห้วยตึ๊กชู
 
จังหวัดสกลนคร      
 - ทต.วัฒนา- อบต. ( เหล่าโพนค้อ )- อบต.ทรายมูล- อบต.แวง
 - อบต.เหล่าโพนค้อ
 
จังหวัดสุรินทร์      
 - ทต.ท่าตูม- ทต.เมืองแก- ทต.รัตนบุรี- ทต.หมื่นศรี
 - สถ.จ.สุรินทร์- อบต.ขวาวใหญ่- อบต.โคกกลาง- อบต.จีกแดก
 - อบต.ช่างปี่- อบต.ท่าสว่าง- อบต.หนองเทพ- อบต.หนองฮะ
 - อบต.หนองฮะ
 
จังหวัดหนองคาย      
 - ทม.หนองคาย- สถจ.หนองคาย- อบจ.หนองคาย- อบต.นาทับไฮ
 
จังหวัดหนองบัวลำภู      
 - ทต.นาเหล่า- ทต.ฝั่งแดง- โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา- สถจ.หนองบัวลำภู
 - อบจ.หนองบัวลำภู- อบต.กุดแห่- อบต.โคกใหญ่- อบต.เทพคีรี
 - อบต.นาเหล่า- อบต.โนนเมือง- อบต.วังปลาป้อม
 
จังหวัดอำนาจเจริญ      
 - ทต.ไก่คำ- ทต.โคกกลาง- ทต.นาป่าแซง- ทต.นาหมอม้า
 - ทต.เปือย- ทต.สามหนอง- ทต.สิริเสนางค์- สถจ.อำนาจเจริญ
 - อบต.คึมใหญ่- อบต.โคกสาร- อบต.นาผือ- อบต.นาเวียง
 - อบต.นาหว้า- อบต.นาหว้า- อบต.น้ำปลีก- อบต.บุ่ง
 - อบต.ปลาค้าว- อบต.ป่าก่อ- อบต.โพนทอง- อบต.หนองมะแซว
 - อบต.หนองสามสี- อบต.หนองไฮ
 
จังหวัดอุดรธานี      
 - ทต.กุมภวาปี- ทต.ทุ่งใหญ่- ทต.บ้านโปร่ง- ทต.ปะโค
 - สำนักงานชลประทานที่ 5- อบต. นาข่า- อบต.กุดค้า- อบต.ค้อใหญ่
 - อบต.ตูมใต้- อบต.ทับกุง- อบต.ทุ่งฝน- อบต.นาชุมแสง
 - อบต.นาทม- อบต.นาม่วง- อบต.โนนสูง- อบต.บ้านขาว
 - อบต.บ้านเชียง- อบต.พังงู- อบต.หนองกุงศรี- อบต.หนองสระปลา
 - อบต.อุ่มจาน
 
จังหวัดอุบลราชธานี      
 - ทต.คอแลน- ทต.ปทุม- สถจ.อุบลราชธานี- อบต.แก้งกอก
 - อบต.โคกสะอาด- อบต.จิกเทิง- อบต.ท่าโพธิ์ศรี- อบต.โนนกลาง
 - อบต.บัวงาม- อบต.บุเปือย- อบต.เมืองเดช- อบต.สงยาง
 - อบต.หนองแสงใหญ่- อบต.เอือดใหญ่
 
 
 
ภาคกลาง      
จังหวัดกรุงเทพมหานคร      
 - iVAS- โครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา โดยสำนักทรัพย์สินและรายได้
 
จังหวัดชัยนาท      
 - อบต.กะบกเตี้ย
 
จังหวัดนครนายก      
 - อบต.โพธิ์แทน- ทต.เกาะหวาย- ทต.บ้านนา- อบจ.นครนายก
 - อบต.โคกกรวด- อบต.ชุมพล- อบต.ดอนยอ- อบต.ทองหลาง
 - อบต.ท่าช้าง- อบต.บางอ้อ- อบต.บ้านพริก- อบต.ปากพลี
 - อบต.ป่าขะ- อบต.โพธิ์แทน- อบต.ศรีนาวา- อบต.สาริกา
 - อบต.หนองแสง- อบต.องครักษ์
 
จังหวัดนครปฐม      
 - ทต.ธรรมศาลา- ทม.กระทุ่มล้ม- สหกรณ์โคนมนครปฐม- อบต. สนามจันทร์
 - อบต.ถนนขาด- อบต.ท่าตำหนัก- อบต.ทุ่งบัว- อบต.บัวปากท่า
 - อบต.บางแก้วฟ้า- อบต.บางช้าง- อบต.บางภาษี- อบต.บางระกำ
 - อบต.บางหลวง- อบต.ไผ่หูช้าง- อบต.พระประโทน- อบต.ยายชา
 - อบต.รางพิกุล- อบต.วัดสำโรง- อบต.สามพราน- อบต.ห้วยขวาง
 
จังหวัดนครสวรรค์      
 - อบต.พระนอน
 
จังหวัดนนทบุรี      
 - กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี- ทต.ไทรน้อย- ทต.ไทรใหญ่- ทต.บางพลับ
 - ทต.บางม่วง- ทต.บางสีทอง- ทต.บ้านบางม่วง- ทต.ศาลากลาง
 - ทม.บางคูรัด- สถจ.นนทบุรี- อบต.เกาะเกร็ด- อบต.คลองข่อย
 - อบต.ทวีวัฒนา- อบต.บางขุนกอง- อบต.บางบัวทอง- อบต.บางไผ่
 - อบต.บางแม่นาง- อบต.บ้านใหม่- อบต.มหาสวัสดิ์- อบต.ราษฏร์นิยม
 - อบต.อ้อมเกร็ด
 
จังหวัดปทุมธานี      
 - อบต.บางโพธิ์เหนือ- ทต.คูขวาง- ทต.บางกะดี- ทต.บางขะแยง
 - ทต.บางเตย- ทต.บ้านกลาง- ทต.บ้านใหม่- ทต.ลำไทร
 - ทต.สามโคก- ทม.คูคต- สถจ.ปทุมธานี- อบจ.ปทุมธานี
 - อบต.กระแชง- อบต.คลองเจ็ด- อบต.คูบางหลวง- อบต.เชียงรากน้อย
 - อบต.เชียงรากใหญ่- อบต.นพรัตน์- อบต.บางกระบือ- อบต.บางพูด
 - อบต.บางโพธิ์เหนือ- อบต.บ้านงิ้ว- อบต.บ้านปทุม- อบต.บึงคอไห
 - อบต.บึงคำพร้อย- อบต.บึงชำอ้อ- อบต.บึงบา- อบต.พืชอุดม
 - อบต.ระแหง- อบต.ลาดหลุมแก้ว- อบต.ลำไทร- อบต.ลำลูกกา
 - อบต.ศาลาครุ- อบต.สวนพริกไทย- อบต.หน้าไม้
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
 - ทต.เจ้าเจ็ด- ทต.เชียงรากน้อย- ทต.ท่าหลวง- ทต.บางกระสั้น
 - ทต.บางบาล- ทต.บ้านกรด- ทต.พระอินทราชา- ทต.ภาชี
 - ทต.มหาพราหมณ์- ทต.ราชคราม- ทต.สามกอ- ทต.สามเมือง
 - ทม.เมืองผักไห่- ทม.ลำตาเสา- ทม.อโยธยา- อบต. บ้านป้อม
 - อบต. สามเรือน- อบต.กบเจา- อบต.ข้าวงาม- อบต.คลองสะแก
 - อบต.คู้สลอด- อบต.โคกช้าง- อบต.โคกม่วง- อบต.ดอนทอง
 - อบต.ดอนหญ้านาง- อบต.ทับน้ำ- อบต.ท่าหลวง- อบต.เทพมงคล
 - อบต.ธนู- อบต.บ่อตาโล่- อบต.บ้านเกาะ- อบต.บ้านคลัง
 - อบต.บ้านชุ้ง- อบต.บ้านหว้า- อบต.บ้านหีบ- อบต.ไผ่พระ
 - อบต.พยอม- อบต.พระแก้ว- อบต.โพสาวหาญ- อบต.ภูเขาทอง
 - อบต.มารวิชัย- อบต.แม่ลา- อบต.ไม้ตรา- อบต.ลำไทร
 - อบต.ลุมพลี- อบต.วังพัฒนา- อบต.สนามชัย- อบต.สวนพริก
 - อบต.สามบัณฑิต- อบต.หนองน้ำส้ม- อบต.หนองน้ำใส- อบต.อุทัย
 
จังหวัดพิษณุโลก      
 - อบต.บ้านกร่าง
 
จังหวัดเพชรบูรณ์      
 - ทต.นาเฉลียง- อบต.น้ำหนาว- อบต.บ้านเนิน
 
จังหวัดลพบุรี      
 - ทต.ท่าโขลง- อบต.ท่าแค- อบต.บ้านทราย- อบต.ยางราก
 - อบต.หนองมะค่า
 
จังหวัดสมุทรปราการ      
 - ทต.คลองด่าน- ทต.คลองด่าน- ทต.คลองสวน- ทต.ด่านสำโรง
 - ทต.บางบ่อ- ทต.บางปู- ทต.บางพลี- ทต.บางเมือง
 - ทต.บางเสาธง- ทต.พระสมุทรเจดีย์- ทต.แพรกษา- ทต.สำโรงเหนือ
 - ทม.ปากน้ำสมุทรปราการ- ทม.แพรกษาใหม่- ทม.สมุทรปราการ- สถจ.สมุทรปราการ
 - อบต. บางน้ำผึ้ง- อบต.คลองนิยมยาตรา- อบต.เทพารักษ์- อบต.นาเกลือ
 - อบต.ในคลองบางปลากด- อบต.บางกระสอบ- อบต.บางกอบัว- อบต.บางกะเจ้า
 - อบต.บางแก้ว- อบต.บางโฉลง- อบต.บางน้ำผึ้ง- อบต.บางปลา
 - อบต.บางโปรง- อบต.บางพลีใหญ่- อบต.บางเพรียง- อบต.บางยอ
 - อบต.บ้านระกาศ- อบต.เปร็ง- อบต.แพรกษาใหม่- อบต.ราชาเทวะ
 - อบต.ศีรษะจรเข้น้อย- อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่- อบต.แหลมฟ้าผ่า
 
จังหวัดสมุทรสงคราม      
 - ทต.สวนหลวง- อบต.จอมปลวก- อบต.ดอนมะโนรา- อบต.แหลมใหญ่
 
จังหวัดสมุทรสาคร      
 - อบต.ท่าเสา- ทต.สวนหลวง- ทต.หลักห้า- ทม.กระทุ่มแบน
 - มูลนิธิศาลพันท้ายนรสิงห์- อบต.คลองตัน- อบต.คลองมะเดื่อ- อบต.โคกขาม
 - อบต.ชัยมงคล- อบต.ท่าทราย- อบต.บางน้ำจืด- อบต.บ้านเกาะ
 - อบต.บ้านบ่อ- อบต.บ้านแพ้ว- อบต.พันท้ายนรสิงห์- อบต.หนองนกไข่
 - อบต.หลักสอง- อบต.อำแพง
 
จังหวัดสระบุรี      
 - อบต.กุ่มหัก- อบต.เขาวง- อบต.คชสิทธิ์- อบต.โคกตูม-โพนทอง
 - อบต.โคกแย้- อบต.เจริญธรรม- อบต.ซับสนุ่น- อบต.ท่ามะปราง
 - อบต.บัวลอย- อบต.ผึ้งรวง- อบต.ลำพญากลาง- อบต.ลำสมพุง
 - อบต.วิหารแดง- อบต.หนองกบ- อบต.หนองจิก- อบต.หนองปลิง
 - อบต.หน้าพระลาน- อบต.ห้วยขมิ้น
 
จังหวัดสิงห์บุรี      
 - ทต.ถอนสมอ- อบต.ชีน้ำร้าย- อบต.แม่ลา
 
จังหวัดสุโขทัย      
 - อบจ.สุโขทัย
 
จังหวัดสุพรรณบุรี      
 - - อบต.บางงาม- ทต.โคกคราม- ทต.ทุ่งคลี- ทต.บ้านกร่าง
 - ทต.บ้านโข้ง- ทต.บ้านแหลม- ทต.ปากน้ำ- ทต.วังยาง
 - ทต.ศรีประจันต์- ทต.สวนแตง- ทต.ห้วยวังทอง- ทปค.จ.สุพรรณบุรี
 - สถ.จ.สุพรรณบุรี- อบต.ดอนคา- อบต.ดอนตาล- อบต.ดอนมะสังข์
 - อบต.ทัพหลวง- อบต.บางตะเคียน- อบต.พลับพลาไชย- อบต.รั้วใหญ่
 - อบต.วัดโบสถ์- อบต.ศรีสำราญ- อบต.ศาลาขาว- อบต.หนองมะค่าโมง
 - อบต.หนองราชวัตร- อบต.หัวโพธิ์
 
จังหวัดอ่างทอง      
 - ทต.ทางพระ- ทต.โพสะ- ทต.ศาลาแดง- ทต.สาวร้องไห้
 - ทต.ห้วยคันแหลน- สถจ.อ่างทอง- อบต.จำปาหล่อ- อบต.จำลอง
 - อบต.บางเจ้าฉ่า- อบต.บ้านแห- อบต.โรงช้าง- อบต.วังน้ำเย็น
 - อบต.อ่างแก้ว
 
 
 
ภาคตะวันออก      
จังหวัดจันทบุรี      
 - ทต.บ่อเวฬุ- ทต.บางกะจะ- ทต.พวา- ทต.อ่างคีรี
 - สถจ.จันทบุรี- อบต.แก่งหางแมว- อบต.คลองขุด- อบต.ตะกาดเง้า
 - อบต.เทพนิมิต- อบต.บางสระเก้า- อบต.มาบไพ- อบต.วังสรรพรส
 - อบต.หนองชิ่ม
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา      
 - ทต.ทุ่งสะเดา- ทต.บางน้ำเปรี้ยว- ทต.บางสมัคร- ทต.แปลงยาว
 - ทต.หอมศีล- อบต.ก้อนแก้ว- อบต.เขาดิน- อบต.คลองขุด
 - อบต.คลองเขื่อน- อบต.คลองจุกกระเฌอ- อบต.คลองตะเกรา- อบต.คลองเปรง
 - อบต.คลองหลวงแพ่ง- อบต.คลองอุดมชลจร- อบต.ดงน้อย- อบต.ท่ากระดาน
 - อบต.ท่าไข่- อบต.ท่าทองหลาง- อบต.บางกระเจ็ด- อบต.บางกะไห
 - อบต.บางเกลือ- อบต.บางขวัญ- อบต.บางตีนเป็ด- อบต.บางน้ำเปรี้ยว
 - อบต.บางไผ่- อบต.บางเล่า- อบต.บางสวน- อบต.บ้านใหม่
 - อบต.เมืองเก่า- อบต.โยธะกา- อบต.ลาดกระทิง- อบต.สนามจันทร์
 - อบต.สาวชะโงก- อบต.เสม็ดใต้- อบต.เสม็ดเหนือ- อบต.หนองตีนนก
 - อบต.หนองไม้แก่น- อบต.หนองแหน- อบต.หมอนทอง- อบต.หอมศีล
 - อบต.หัวไทร- อบต.หัวสำโรง
 
จังหวัดชลบุรี      
 - แคนดี้เฮ้าส์รีสอร์ท- ทต.กุฎโง้ง- ทต.ดอนหัวฬ่อ- ทต.ตะเคียนเตี้ย
 - ทต.บางทราย- ทต.บางพระ- ทต.บางละมุง- ทต.หนองชาก
 - ทต.หนองไม้แดง- ทต.หมอนนาง- ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์- ทม.ชลบุรี
 - ทม.หนองปรือ- สถจ.ชลบุรี- อบต.เขาคันทรง- อบต.เขาไม้แก้ว
 - อบต.คลองกิ่ว- อบต.ท่าข้าม- อบต.ท่าบุญมี- อบต.นามะตูม
 - อบต.บ่อทอง- อบต.บ่อวิน- อบต.บางนาง- อบต.บ้านเก่า
 - อบต.พานทองหนองกะขะ- อบต.มาบโป่ง- อบต.ไร่หลักทอง- อบต.วัดหลวง
 - อบต.สำนักบก- อบต.แสมสาร- อบต.หนองขยาด- อบต.หนองข้างคอก
 - อบต.หนองเหียง- อบต.หนองอิรุณ- อบต.หน้าประดู่
 
จังหวัดตราด      
 - สถจ.ตราด- อบต.เนินทราย- อบต.ประณีต
 
จังหวัดปราจีนบุรี      
 - อบต.เนินหอม- อบต.บางกระเบา- อบต.บางเตย- อบต.ไผ่ชะเลือด
 - อบต.หนองโพรง
 
จังหวัดระยอง      
 - อบต.ตาสิทธิ์- ทต.จอมพลเจ้าพระยา- ทต.ทับมา- ทต.มะขามคู่
 - ทต.สำนักท้อน- ทม.บ้านฉาง- ทม.มาบตาพุด
 
จังหวัดสระแก้ว      
 - ทต.บ้านใหม่หนองไทร- ทม.วังน้ำเย็น- อบต.คลองน้ำใส- อบต.ตาหลังใน
 - อบต.ไทรเดี่ยว- อบต.พระเพลิง- อบต.หันทราย
 
 
 
ภาคตะวันตก      
จังหวัดกาญจนบุรี      
 - ทต ลูกแก- ทต.ท่ามะกา- ทต.เลาขวัญ- ทต.สำรอง
 - ทต.หนองตากยา- ทต.หนองฝ้าย- ทต.หวายเหนียว- บจก.เกษตรสว่างฯ
 - สถจ.กาญจนบุรี- อบต. ท่าตะคร้อ- อบต. เลาขวัญ- อบต.โคกตะบอง
 - อบต.ชะแล- อบต.ดอนตาเพชร- อบต.ท่ากระดาน- อบต.ท่ามะกา
 - อบต.ปิล๊อก- อบต.พงตึก- อบต.วังด้ง- อบต.ศรีมงคล
 - อบต.หนองประดู่- อบต.หนองฝ้าย- อบต.หนองรี- อบต.หนองโสน
 - อบต.หินดาด
 
จังหวัดเพชรบุรี      
 - สถจ.เพชรบุรี- อบต.หนองปลาไหล
 
จังหวัดราชบุรี      
 - ทต.ด่านทับตะโก- ทต.บางแพ- ทต.บ้านไร่- ทต.วัดเพลง
 - ทต.ศรีดอนไผ่- ทม.ท่าผา- ทม.บ้านโป่ง- ทม.โพธาราม
 - บจก.สไมล์บราส- สถ.อ.เมืองราชบุรี- สถ.อ.วัดเพลง- สถจ.ราชบุรี
 - สถอ.โพธาราม- อบต.เกาะพลับพลา- อบต.ขุนพิทักษ์- อบต.เขาขลุง
 - อบต.คลองข่อย- อบต.ดอนกรวย- อบต.ดอนกระเบื้อง- อบต.ดอนคา
 - อบต.ตาหลวง- อบต.ท่าเคย- อบต.บางป่า- อบต.บ้านคา
 - อบต.บ้านไร่- อบต.สี่หมื่น- อบต.หนองกระทุ่ม- อบต.หนองอ้อ
 - อบต.ห้วยยางโทน- อบต.อ่างหิน- อปต.ปากแรต